1.jpeg2.jpegslider_01.jpegslider_04.jpeg
1.jpeg3.jpegslider_1.pngslider_1.pngslider_2.pngslider_3.pngslider_4.png
slider_1.pngslider_2.pngslider_3.pngslider_4.png

Partnerzy

Odpady opakowaniowe

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

 
1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych powinny zabezpieczyć
ochronić zebrane odpady przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
 
2. W przypadku zbierania odpadów opakowaniowych do pojemników o jednostkowej
pojemności większej niż 7m3 dopuszcza się stosowanie pojemników otwartych.
 
3. W przypadku zbierania odpadów w terminach określonych przez podmiot dokonujący
zbierania tych odpadów, dopuszcza się zbierania odpadów opakowaniowych do worków
wykonanych z tworzyw sztucznych.
 
4. Odpady opakowaniowe zbiera się i magazynuje selektywnie, zgodnie z wymaganiami
wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania.
 
Odpady opakowaniowe z papieru zbiera się do pojemników w kolorze NIEBIESKIM,
oznakowanych napisem „PAPIER”, wykonanych z materiałów trudnopałnych, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem.
 
W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z
papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z
tworzyw sztucznych.
 
Odpady opakowaniowe ze szklą, z wyłączeniem ampułek, zbiera się do dwóch rodzajów
pojemników.
 
Szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „ SZKŁO
BEZBARWNE”
Szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO
KOLOROWE”
 
Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe* zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, wykonanych z materiałów trudnopałnych.
 
*Odpady wielomateriałowe - rozumie się przez to opakowanie wykonane z co najmniej z dwóch
różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu
prostych metod mechanicznych.
 

W dbałości o świadomość naszych Klientów, chcielibyśmy wyjaśnić znaczenie najważniejszych symboli umieszczonych na opakowaniach:

R1.jpeg

Rys. 1. Znak przydatności do recyklingu (Dz. U. Nr 94 z 2004 r. poz. 927)

R2.jpeg

Rys. 2. Znak dla opakowań wielo krotnego użytku (Dz. U. Nr 94 z 2004 r. poz. 927)

R4.jpeg

Rys. 3. Znak przydatności opakowań do ponownego przetwórstwa w warunkach polskich (certyfikacja COBRO)

R5.jpeg

Rys. 4. Znak informujący o przydatności do kompostowania (certyfikacja DIN CERTCO)

R6.jpeg

Rys. 5. Znak informujący o przydatności opakowania do kompostowania (AIB-Vincotte Group)

R7.jpeg

Rys. 6. Znak informujący o przydatności do kompostowania (certyfikacja Rady ds. Kompostowania i Instytutu Produktów Biodegradowalnych USA)

R8.jpeg

Rys. 7. Znak informujący o tym, że materiał opakowania ulega biodegradacji (AIB - Vinpotte Group)

R9.jpeg

Rys. 8. Znak informujący o przydatności do ponownego przetwórstwa opakowań szklanych (Glass Packaging Institute GPI)

R10.jpeg

Rys. 9. Znak wskazujący, że pudła z tektury są przydatne do recyklingu (Corrugated Packaging Council — CPC)

R11.jpeg

Rys. 10. Znak potwierdzający, że przy produkcji określonego wyrobu minimalizuje się zagrożenia dla środowiska (Nordic Council of Ministers)

 

Powrót do poprzedniej strony »
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 01-02-2013 11:56